Skip links

Çerez Politikası

Özel Sakarya Diş Park Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği İnternet Sitesi Çerez Politikası

Özel Sakarya Diş Park Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (“Şirket”) tarafından işletilen işlettiği https://www.sakaryadispark.com internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile; (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, (2) Çerez Politikası ve (3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır. 

1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir: 

• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan
  aktivitelerin planlanması ve icrası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. 

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.sakaryadispark.com/iletisim linkinden ulaşabileceğiniz Özel Sakarya Diş Park Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği İletişim Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 
 • 2. ÇEREZPOLİTİKASI
  ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?
  Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
  İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

– İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, 

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ 

Sosyal Medya Çerezleri 

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir. 

Cookie 

Cookie Süresi 

Service Cookie İsmi Cookie Amacı Cookie Tipi Provider 

Facebook  _fb, _fbq  Kullanıcıların site içerisindeki hareketlerine istinaden anonim segmentlerin Facebook ve Instagram reklamlarında hedef grup olarak kullanabilmesine olanak tanır.  Üçüncü Taraf Çerez  1 yıl 

Performans ve Analiz Çerezleri 

Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. 

Google  __utma, __utmb, __utmc, __utmz, _ga  Kullanıcıların site içerisindeki hareketlerini anonim bir şekilde analiz ederek, sitenin genel performansını incelemeye olanak tanır.  Üçüncü Taraf Çerez  2 yıl 

Hedefleme veya reklam çerezleri 

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir. 

 

Google  __utma, __utmb, __utmc, __utmz, _ga  Kullanıcıların site içerisindeki hareketlerini anonim bir şekilde analiz ederek, sitenin genel performansını incelemeye olanak tanır.  Üçüncü Taraf Çerez  2 yıl 
Facebook  _fb, _fbq  Kullanıcıların site içerisindeki hareketlerine istinaden anonim segmentlerin Facebook ve Instagram reklamlarında hedef grup olarak kullanabilmesine olanak tanır.  Üçüncü Taraf Çerez  1 yıl 
Oturum Çerezleri 

(Session Cookies) 

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. 

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. 

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır. 

Kalıcı Çerezler 

(Persistent Cookies) 

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. 

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. 

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. 

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur. 

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER 

Teknik Çerezler (Technical Cookies)  Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. 
Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies)  Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. 

Flash Çerezleri İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek (Flash Cookies) için kullanılan çerez türleridir. 

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)  Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması. 
Analitik Çerezler (Analytical Cookies)  Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. 

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ? 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Kullandığımız çerezler ve ilgili linkler aşağıdaki gibidir.

Adobe Analytics 

AOL 

Google Adwords Google Analytics Google Chrome 

Internet Explorer MozillaFirefox Opera
Safari: 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie- settings-on-browser
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

9